Gratis verzending in de Benelux
product afbeelding

Niet op voorraad

Bekijken

Privacybeleid

Artikel 1: Inleiding

1.1 Uw privacy is voor mijnkoffieboetiek.nl van essentieel belang. Wij conformeren ons strikt aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

1.2 Dit privacybeleid beschrijft de manier waarop www.mijnkoffieboetiek.nl de persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt die wij over u verkrijgen.

1.3 Voor vragen, inzage of het uitoefenen van uw rechten, kunt u zich wenden tot onze klantenservice.

Artikel 2: Verwerking bij het afhandelen van bestellingen

2.1 Wanneer u een bestelling plaatst, verwerken wij uw persoonsgegevens om deze behoorlijk af te handelen. Uw gegevens kunnen worden gedeeld met onze bezorgdienst.

2.2 Wij gebruiken uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u aangaan.

2.3 Deze informatie wordt gedurende 2 jaar bewaard, en daarna nog zeven jaar in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht.

Artikel 3: Contactformulier

3.1 Via het contactformulier kunt u vragen stellen of aanvragen indienen, waarbij wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer gebruiken, met uw toestemming.

3.2 Deze informatie wordt bewaard tot zekerheid van uw tevredenheid met onze reactie, en zes maanden daarna.

Artikel 4: Verstrekking aan derden

4.1 Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is.

4.2 Wij hebben met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten gesloten om uw privacy te waarborgen.

Artikel 5: Cookies

5.1 Onze webwinkel gebruikt cookies in overeenstemming met dit artikel en onze cookieverklaring.

5.2 U heeft de mogelijkheid om het gebruik van cookies te weigeren, wat mogelijk de functionaliteit van de webwinkel beïnvloedt.

Artikel 6: Google analytics

6.1 Wij maken gebruik van Google Analytics onder een verwerkersovereenkomst en hebben maatregelen getroffen om uw privacy te beschermen, zoals het anonimiseren van IP-adressen.

Artikel 7: Beveiliging

7.1 De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons een prioriteit, en wij nemen passende maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Artikel 8: Wijzigingen in privacybeleid

8.1 Eventuele wijzigingen in dit privacybeleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Artikel 9: Uw rechten

9.1 U hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering van uw gegevens, het intrekken van toestemming, en het maken van bezwaar tegen een bepaald gebruik.

9.2 Voor het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Artikel 10: Klachten

10.1 Indien u van mening bent dat uw rechten niet naar behoren zijn nagekomen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 11: Contactgegevens

11.1 Voor verdere vragen en opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid kunt u zich richten tot:

mijnkoffieboetiek.nl
[email protected]

Dit privacybeleid is van kracht vanaf de bovenstaande datum en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.